Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами

Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами передбачена статтею 222 КК України. У 2011 році до цієї статті були внесені значні зміни, які розширили коло суб’єктів даного злочину від спеціального (громадянин-підприємець, службова особа) до загального, а також виключили з санкція цієї статті такі види покарання як обмеження та позбавлення волі з одночасним збільшенням розміру штрафу в якості основного покарання.

Об’єктом цього злочину є встановлений законодавством порядок фінансування, кредитування і оподаткування господарської діяльності, права і законні інтереси кредиторів.

Об’єктивна сторонашахрайства з фінансовими ресурсами полягає в активній поведінці — у наданні будь-якими особами органам державної влади, органам влади АРК чи органам місцевого самоврядування, банкам, іншим кредиторам завідомо неправдивої інформації з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків. Відповідальність за ст. 222 виключається у тому разі, коли обман має пасивний характер і полягає у приховуванні інформації, яку особа зобов’язана була повідомити на підставі закону чи договору.

Найбільш поширеним предметом злочинного посягання є кредит, потім десь на одному рівні субсидія та пільги щодо податків, далі субвенція і на останньому місці дотація.

Під дотацією розуміють грошові кошти, які на безоплатній основі надходять з бюджету. Дотація застосовується в Україні не лише як метод бюджетного регулювання у разі перевищення видатків нижчих бюджетів над їхніми доходами (наприклад, дотації вирівнювання місцевим бюджетам), а й як допомога, що надається підприємствам для покриття збитків від їх господарської діяльності.

На відміну від дотації субвенція є різновидом тієї грошової допомоги, яка спрямовується на фінансування певного заходу, проекту, програми і підлягає поверненню у разі нецільового використання коштів.

Субсидією визнається допомога у грошовій або натуральній формах, яка надається державою місцевим органам влади, фізичним або юридичним особам, у т.ч. господарюючим суб’єктам, і спрямовується на фінансування конкретних заходів, напрямів економічної і соціальної діяльності, бажаних для суспільства (наприклад, на фундаментальні наукові дослідження, створення нових робочих місць, перепідготовку кадрів, виробництво певного виду продукції).Кредит— це надання одним суб’єктом (кредитором) позички у грошовій або натуральній формах іншому суб’єктові (позичальнику) на умовах повернення її у встановлений термін і, за загальним правилом, поєднане зі сплатою відсотків.

Пільга щодо податків— це повне або часткове звільнення від сплати податку залежно від особливостей платника податку або характеру здійснюваної ним діяльності.


7626746254897097.html
7626766009433335.html

7626746254897097.html
7626766009433335.html
    PR.RU™