Періоди науково-технічного прогресу

Етапи науково-технічного прогресу визначаються якісними зрушеннями, переломними моментами в розвитку науки і техніки. Ці зрушення є в свою чергу результатом тривалого накопичення наукових знань, збільшення масштабів використання нової техніки. Коли мова йде про періоди науково-технічного прогресу, то акцентують увагу на його переломних моментах …….

Gigabit Ethernet був першим стандартом використання лазерних оптичних передавачів з багатомодовим волокном, а площа введення випромінювання від лазера значно менша розміру серцевини багатомодового волокна. Однак, в технологічному процесі виробництва стандартних багатомодових волокон допускається наявність некритичних при традиційному використанні дефектів, зосереджених поблизу осі серцевини. І хоча таке волокно задовольняє вимогам стандарту, когерентне світло лазера, проходячи через неоднорідності розщеплюється на декілька мод, що поширюються різними оптичними шляхами з різною швидкістю. Явище відоме як диференціальна модова затримка – DMD і приводить до фазового зсуву між модами і появи інтерференції на приймальній стороні та зростання числа помилок (рис.1.1).

Рисунок 1.1 – Ефект DMD (а – ефект при осьовому введенні випромінювання; б – неосьове введення когерентного випромінювання в багатомодове волокно)

Однак ефект проявляється тільки при збігу декількох обставин, пов’язаних з волокном, лазерним передавачем і способом введення випромінювання в волокно. Ефект DMD проявляється сильніше при використанні довгохвильових лазерів (вікно прозорості нм 1300).

У технології WDM канали повністю незалежні і вона має більшу гнучкість від TDM. Технологія WDM дозволяє формувати у лінії зв'язку безліч каналів, передавати різні типи трафіку з різною швидкістю передачі даних у кожному з з них [3, 7, 9].

Сьогодні випускаються WDM системи для збільшенню ефективності як міських (зонових) так і магістральних ВОСП. Характеристики деяких з систем WDM зведено в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Характеристики WDM систем

Найменування та тип системи Компанія- виробник Число каналів Діапазон довжин хвиль Відстань між сусідніми каналами Лінійна швидкість передачі
1626 Light Manager Alcatel 96(192) 1530÷1570 нм 0,4 нм 100Мбіт/с-2,5Гбіт/ с, 10 Гбіт/с
1692 Metro Span Edge Alcatel 1470÷1610 нм 20 нм 100Мбіт/с-2,5Гбіт/с, 10Гбіт/с
XDM (DWDM) ЕСІ 1529÷1561 нм 1570÷1603 нм 100 ГГц (0,8 нм) 2,5 Гбіт/с 10Гбіт/с
Common Photonic Layer (СРІ) Nortel networks DWDM-36 DWDM-72 С - діапазон 100 ГГц 50 ГГц 10 Гбіт/с
Система Marconi MHL 3000 Ericsson 12 довжин хвиль 10 Гбіт/с 1535,82÷1560,61 нм 1536,61÷1560,61 нм 100 ГГц 2.5/10/40 Гбіт/с

Сьогодні існує велика кількість корпоративних мереж на основі багатомодового волоконно-оптичного кабелю, з волокнами 62,5 / 125 і 50/125. Вже на етапі формування стандарту Gigabit Ethernet стало завдання адаптації цієї технології для застосування в існуючій багатомодовій кабельній інфраструктурі.

Однак при розробці специфікацій 1000Base-SX 1000Base-LX виявлена особливість використання лазерних передавачів спільно з багатомодовим волокном. Як відомо, багатомодове волокно розроблялося для використання з світлодіодами. Їх некогерентне випромінювання потрапляло в оптоволокно по всій серцевині, що збуджувало велику кількість модових груп. Ефективність використання цих світлодіодів в якості передавачів в стандарті Gigabit Ethernet низька, внаслідок високої частоти модуляції, а швидкість бітового потоку в оптичній лінії дорівнює 1250 Мбод при тривалості імпульсу 0,8 нс.


7623889894909162.html
7623919347432060.html

7623889894909162.html
7623919347432060.html
    PR.RU™